Trees for the Arizona Desert

Harvardia pallens
Ebenopsis ebano
Prosopis glandulosa
Eysenhardtia texana
Sophora secundiflora
Sophora secundiflora 'Silver Peso'
Cordia boissieri
Prosopis glandulosa thornless 'AZT'
Prosopis glandulosa 'Maverick'
Prosopis thornless hybrid 'AZT'
Tipuana tipu
Yucca torreyi
Acacia schaffneri
Prosopsis velutina
Callistemon viminalis
Acacia pendula
Pittosporum phillyraeoides
Bauhinia forficata
Eucalyptus leucoxylon 'Rosea'
Bauhinia lunariodes 'White'
page 7 of 7
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z